Η Ψηφιακή Εποχή Είναι Εδώ!

Η ψηφιακή μεταμόρφωση της αγοράς αλλάζει το εργασιακό περιβάλλον.

Με τον ίδιο τρόπο που το προσωπικό αλλάζει σε συνάρτηση με μια πιο τεχνολογικά ανεπτυγμένη κουλτούρα, το ίδιο οφείλουν να πράξουν και οι μηχανισμοί Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) όσον αφορά την πρόσληψη, διαχείριση και διατήρηση ταλέντων.

Ο ρόλος του HR στη Ψηφιακή Εποχή

Περισσότερες από 7 δισεκατομμύρια κινητές συσκευές παγκοσμίως χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση του 40% των δεδομένων στο διαδίκτυο. Παρ’ όλα αυτά, λιγότερο από το 20% των εταιρειών προσφέρουν τις υπηρεσίες HR τους σε εφαρμογές κινητών.

Ποιος είναι ο ρόλος του HR στην Ψηφιακή Εποχή?

Παροχή Υπηρεσιών HR στη Ψηφιακή Εποχή

Στη ψηφιακή εποχή, όλοι οι χρήστες του διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων και των υπαλλήλων σας, απαιτούν την προσέγγιση ‘’κάνε το με ευκολία’’.

Πώς αλλάζουν οι υπηρεσίες HR στη ψηφιακή εποχή?

Προσέλκυση Ταλέντου στη Ψηφιακή Εποχή

Στις μέρες μας, αποτελεί μεγάλη πρόκληση η ανεύρεση και η διατήρηση ταλέντου. Οι διαδικτυακές πλατφόρμες διαχείρισης ταλέντου παίζουν πλέον αποφασιστικό ρόλο σε αυτήν την καινούργια για το Ανθρώπινο Δυναμικό πραγματικότητα.

Πως διαχειρίζεται το HR την απόκτηση ταλέντου στη ψηφιακή εποχή?

Τα Δεδομένα και η Ανάλυση τους

Περισσότερο από ποτέ άλλοτε, οι επικεφαλής εταιρειών αναμένουν από τους ειδικούς στον τομέα του HR να παρέχουν πληροφορίες για τους υπαλλήλους βασισμένες σε δεδομένα. Παρόλο που η τεχνολογία προσφέρει τα αρχικά βήματα, εντούτοις παραμένει ένα κενό όσον αφορά τις δεξιότητες που χρειάζονται.

Πώς χρησιμοποιεί ψηφιακά δεδομένα και αναλύσεις το HR για να επηρεάσει θετικά τις σχέσεις μεταξύ εργοδότη και εργοδοτουμένου?

Ο ρόλος του HR στη Ψηφιακή Εποχή

Περισσότερες από 7 δισεκατομμύρια κινητές συσκευές παγκοσμίως χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση του 40% των δεδομένων στο διαδίκτυο. Παρ’ όλα αυτά, λιγότερο από το 20% των εταιρειών προσφέρουν τις υπηρεσίες HR τους σε εφαρμογές κινητών.

Ποιος είναι ο ρόλος του HR στην Ψηφιακή Εποχή?

Παροχή Υπηρεσιών HR στη Ψηφιακή Εποχή

Στη ψηφιακή εποχή, όλοι οι χρήστες του διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων και των υπαλλήλων σας, απαιτούν την προσέγγιση ‘’κάνε το με ευκολία’’.

Πώς αλλάζουν οι υπηρεσίες HR στη ψηφιακή εποχή?

Προσέλκυση Ταλέντου στη Ψηφιακή Εποχή

Στις μέρες μας, αποτελεί μεγάλη πρόκληση η ανεύρεση και η διατήρηση ταλέντου. Οι διαδικτυακές πλατφόρμες διαχείρισης ταλέντου παίζουν πλέον αποφασιστικό ρόλο σε αυτήν την καινούργια για το Ανθρώπινο Δυναμικό πραγματικότητα.

Πως διαχειρίζεται το HR την απόκτηση ταλέντου στη ψηφιακή εποχή?

Τα Δεδομένα και η Ανάλυση τους

Περισσότερο από ποτέ άλλοτε, οι επικεφαλής εταιρειών αναμένουν από τους ειδικούς στον τομέα του HR να παρέχουν πληροφορίες για τους υπαλλήλους βασισμένες σε δεδομένα. Παρόλο που η τεχνολογία προσφέρει τα αρχικά βήματα, εντούτοις παραμένει ένα κενό όσον αφορά τις δεξιότητες που χρειάζονται.

Πώς χρησιμοποιεί ψηφιακά δεδομένα και αναλύσεις το HR για να επηρεάσει θετικά τις σχέσεις μεταξύ εργοδότη και εργοδοτουμένου?