Právní prohlášení

O společnosti AKT Global

“AKT” v tomto právním prohlášení odkazuje na globální organizaci členských firem AKT Global, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou.

Webové stránky “aktglobal.com”

Webová stránka “aktglobal.com” (tato “webová stránka”) se skládá z globálního obsahu, který se týká mezinárodní působnosti a činnosti AKT a obsahu jednotlivých zemí, který se vztahuje k místnímu podnikání a činnosti členských firem.

Obsah stránek je vlastněn a provozován společností AKT Solutions LTD (“ASL”). ASL je společnost s ručením omezeným registrovaná v Izraeli.

Právní upozornění

Používáním tohoto webu souhlasíte s tím, že budete dodržovat následující podmínky.

Informace na této stránce mají poskytnout uživatelům obecné informace o záležitostech, které pro ně mohou být zajímavé. I když bylo vynaloženo veškeré úsilí na to, aby nabízené informace byly aktuální a přesné, mohou tyto informace obsahovat chyby. Dále může tato stránka obsahovat odkazy na určité zákony a předpisy. Zákony a předpisy se budou časem měnit a mohou být interpretovány pouze v kontextu příslušných okolností.

SPOLEČNOST ASL SE ZŘÍKÁ VEŠKERÉ ODPOVĚDNOSTI ZA JAKÉKOLI CHYBY NEBO OMYLY OBSAŽENÉ NA TÉTO STRÁNCE.

Veškerý obsah stránek a veškeré na nich poskytované služby jsou poskytovány “tak jak jsou” bez jakýchkoliv záruk úplnosti, přesnosti nebo aktuálnosti a bez jakýchkoli prohlášení nebo jiných smluvních podmínek jakéhokoli druhu, výslovných nebo předpokládaných. ASL neprohlašuje ani nezaručuje, že tato stránka, různé služby poskytované prostřednictvím této stránky a/nebo jakékoli informace, software nebo jiný materiál stažený z tohoto webu budou přesné, aktuální, funkční, bezchybné, prosté virů a jiných škodlivých komponent.

V plném rozsahu povoleném zákony se ASL zříká veškeré odpovědnosti vůči vám a všem ostatním pokud jde o obsah těchto stránek a všechny služby poskytované přes ně, ať již v rámci jakékoli doměnky o trestném činu, smlouvě, ZÁRUce, odpovědnosti, nedbalosti a podobně A TAKÉ ODPOVĚDNOSTI ZA PŘÍPADNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ A/NEBO PODOBNÉ ŠKODY, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BY ASL O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD VĚDĚLO, MOHLO NEBO MĚLO VĚDĚT A/NEBO BYLO NA NĚ UPOZORNĚNO.

Informace uvedené na této stránce nemohou být považovány za odbornou radu nebo službu. Jakéhokoli rozhodnutí byste měli předem konzultovat s AKT nebo jiným odborným poradcem, který se seznámí s vaší konkrétní situací. Neměli byste zasílat žádné důvěrné informace jakékoli členské firmě společnosti AKT, dokud s takovou společností předem neuzavřete smlouvu o provedení požadovaných služeb.

RSS kanály, Podcasting a e-mailové zpravodajství – podmínky použití

RSS kanály, podcasting a e-mailové zpravodajství jsou bezplatné služby nabízené jednotlivými členy společnosti AKT jednotlivcům pro soukromé, neobchodní účely. Jakékoli jiné použití je zakázáno, včetně kopírování, reprodukce, publikování, nahrávání, odesílání, přenosu nebo distribuce našich kanálů nebo podcastů jakýmkoli způsobem.

Odkazy

Na tento web je povoleno se odkazovat za předpokladu, že tento odkaz nezahrnuje:

  • neoprávněné použití našeho loga;
  • jakákoli falešná tvrzení (skutečná nebo předpokládaná) o spojení nebo jiném vztahu s AKT nebo jednotlivou členskou firmou;
  • rámování nebo vkládání libovolných stránek našeho webu; nebo
  • jakékoli porušení našich ochranných známek, autorských práv a/nebo jiných práv duševního vlastnictví

Společnost AKT nenese žádnou zodpovědnost za obsah, přesnost nebo bezpečnost webových stránek, které jsou propojeny (prostřednictvím hypertextového odkazu nebo jinak) s těmito webovými stránkami.

Některé odkazy na tomto webu vedou na servery spravované jednotlivci nebo organizacemi, nad nimiž AKT nemá kontrolu. AKT neposkytuje žádné prohlášení ani záruky ohledně přesnosti ani jakéhokoli jiného aspektu informací umístěných na takových serverech. Odkaz na webovou stránku třetí strany nemůže být považován za jakékoli spojení mezi AKT a třetí stranou nebo jejími službami a produkty.

Upozornění na autorská práva

Pokud není uvedeno jinak, veškerý materiál na globální části webu je chráněn autorskými právy AKT Solutions LTD. Žádná část materiálů na těchto stránkách, včetně textu, grafiky a zdrojového kódu, nesmí být reprodukována nebo přenášena v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem bez písemného souhlasu společnosti ASL.