Navštěvujete nás z Izraele, chcete přepnout na AKT Izrael?

Ano prosím Zůstaňte na global
Kontaktujte nás

Spojme se

Prosíme vyplňte formulář a člen našeho obchodního týmu se s vámi spojí, co nejdříve to bude možné.

Email us with comments, questions or feedback
x

Změny v organizaci

Přední globální odborníci na plánování a zavádění změn

Změny v organizaci

Změna je běžný faktor v procesech růstu, v rámci globalizace, fúzí a akvizic, digitální transformace, změně výkonného ředitele, implementace technologických systémů a dalších významných událostech v životě obchodní společnosti. Schopnost společnosti úspěšně zvládat významné změny vyžaduje hluboké porozumění dynamice změn a povědomí o sadě nástrojů, pomocí kterých je možné plánovat, implementovat, řídit a monitorovat tempo a směr změny. HR odborníci, kteří jsou zodpovědní za lidský kapitál společnosti, hrají klíčovou roli v úvodních fázích změny, v jejím zhodnocení a i v samotné implementaci. Odborníci z AKT vám rádi pomohou a přispějí svojí zkušeností při plánování a vedení změnových procesů ve společnostech v řadě odvětví v Izraeli i v zahraničí.

PRO VÍCE INFORMACÍ KONTAKTUJTE RAMI PINKHASE (ŘEDITELE PRO CHANGE MANAGEMENT A LEADERSHIP)

Poskytované služby:

 • Fúze a akvizice

  AKT má zkušenosti s pomocí společnostem ve všech fázích procesu od pečlivéího zmapování požadované změny a hodnocení rizik souvisejících s lidským kapitálem, po plánování fúzí a souvisejícími integračními procesy.

 • Změna struktury organizace

  Díky využití vyzkloušených metodologií vám naši konzultanti pomohou navrhnout novou organizační strukturu, včetně zvážení faktorů jako jsou procesy, lidé, odměňovací a motivační systémy a rozhraní.

 • Změna kultury organizace

  Schopnost změnit firemní kulturu vyžaduje hluboké porozumění rozdílu mezi stávajícím a požadovaným stavem, porozumění roli, kterou hraje při změně vedení společnosti a povědomí o komplexnosti celého procesu.

 • Řízení změn jako projekt

  Tým AKT má rozsáhlé zkušenosti s doporučovanou metodologií a nástroji pro řízení změn, včetně metodologie pro integrační plánování (slučování společností), hodnocení připravenosti na změny, sledování realizace úkolů a průběžné dynamické kontroly postupu změn.

 • Komunikace v rámci organizace

  Odborníci z AKT spolu s klientem navrhují efektivní komunikační strategii, formulují narativ (příběh a důvod) změny a připravují specializované komunikační plány pro různé cílové skupiny v rámci organizace.

×

Thank you! Your request has been process.