Navštěvujete nás z Izraele, chcete přepnout na AKT Izrael?

Ano prosím Zůstaňte na global
Kontaktujte nás

Spojme se

Prosíme vyplňte formulář a člen našeho obchodního týmu se s vámi spojí, co nejdříve to bude možné.

Email us with comments, questions or feedback
x

HR poradenství – Talent management

Uznávaní odborníci na procesy v oblasti rozvoje talentů: nábor a digitální hodnocení kandidátů, kariérní rozvoj, hodnocení a vzdělávání

Talent management

Ve stále se měnícím a konkurenčním světě má HR klíčový vliv na úspěch dané společnosti. Efektivní talent management umožňuje společnostem odlišit se a zachovat si konkurenční výhodu. V minulosti se společnosti soustředily na omezený počet zaměstnanců s vysokým potenciálem, většinou na vedoucích pozicích (přístup „vybrané telanty“); dnešní společnosti musí přijmout trend, který jako potenciální talenty vidí všechny zaměstnance („všichni mohou být talentem“). Vedle toho musí mít společnosti schopnost měřit dovednosti, které jsou potřebné v pracovním prostředí digitální doby (v éře mnoha změn, z nichž zásadní je proměna v tom, jakým způsobem společnosti vytvářejí hodnotu po své zákazníky) a umožnit svým zaměstnancům a týmům rozvoj oněch potřebných dovedností. AKT svým klientům pomáhá s náborem, udržením a rozvojem talentů pomocí pokročilých diagnostických metod, tvorbou unikátních vzdělávacích programů pro digitální dobu a pomocí systému kariérního rozvoje, který splňuje specifické potřeby společnosti.

PRO VÍCE INFORMACÍ KONTAKTUJTE ORENA ARBELA – TALENT MANAGERA

Poskytované služby:

 • Nástroje pro digitální hodnocení kandidátů

  AKT zastupuje digitální platformu AON Consulting a poskytuje podporu při implementaci profesionálního řešení pro virtuální nábor. Řešení zahrnuje: vyhodnocení kognitivních schopností, hodnocení osobnosti, profesní potřeby, pracovní motivaci a hodnoty.

 • Hodnocení uchazečů o manažerské pozice

  AKT disponuje sofistikovaným modelem pro hodnocení uchazečů o vedoucí pozice. Tento model poskytuje společnosti relevantní informace o motivaci uchazeče pro volbu daného místa, osobní a manažerské schopnosti a způsobilost z hlediska firemní kultury. Pomoci můžeme se vším výše uvedeným při zachování optimální zákaznické (uchazečské) zkušenosti.

 • Firemní dotazníky pro sdělení zpětné vazby a nepřímé zapojení zaměstnanců do řízení společnosti

  Poskytujeme pokročilá řešení pro sběr zpětné vazby založená na hlubokém porozumění zaměstnanecké zkušenosti a míře zapojení napříč organizací a připravujeme akční plány na základě výsledků průzkumu.

 • Mapování talentů a plánování nástupnictví pro manažery

  Plánování nástupnictví a řízení talentů zahrnuje vyhodnocení schopností a potenciálu zaměstnanců a manažerů a stanovení strategie pro budoucí rozvoj, která pomůže čelit současným a budoucím výzvám. Díky mapování a hodnocení klíčových zaměstnanců snižujeme rizika odchodu a vytváříme základnu vysoce kvalitních zaměstnanců, která dlouhodobě zajistí úspěch společnosti.

 • Kariérní postup a vzdělávání

  Ve světě, ve kterém se o talenty vede konkurenční boj, společnosti, jež chápou potřebu neustálého rozvoje a vzdělávání, přitahují a dokáží si udržet si ty nejtalentovanější a nejžádanější zaměstnance. Vzdělávání a kariérní rozvoj zaměstnancům umožňuje rozvíjet společnost, kde pracují, a díky nashromážděným znalostem se etablovat jako klíčoví zaměstnanci.

 • Hodnocení a řízení výkonu zaměstnanců

  Řízení cílů, hodnocení a zpětná vazba pomáhají společnosti dosáhnout jejích cílů a ovlivňují zkušenost a zapojení zaměstnanců. Pomáháme nastavit efektivní a na míru šitý proces, který společnosti umožní vyjádřit uznání zaměstnancům, odměňovat je a zároveň umožní udržet si, rozvíjet a přitáhnout talentované zaměstnance.

×

Thank you! Your request has been process.