Navštěvujete nás z Izraele, chcete přepnout na AKT Izrael?

Ano prosím Zůstaňte na global
Kontaktujte nás

Spojme se

Prosíme vyplňte formulář a člen našeho obchodního týmu se s vámi spojí, co nejdříve to bude možné.

Email us with comments, questions or feedback
x

Řízení zkušenosti (XM) pomocí Qualtrics XM Platform™

Ať už s řízením zkušenosti začínáte nebo máte tyto procesy již zavedeny, AKT může poskytnout služby, poradenství a osvědčené postupy s pomocí řešení Qualtrics – nejlepší XM platformě na trhu. Díky Qualtrics a AKT můžete navrhnout interakce se zákazníky a zaměstnanci a reagovat na ně a předčít tak zákaznická a zaměstnanecká očekávaní a zvýšit spokojenost a loajalitu.

Jsme certifikovaným Qualtrics partnerem v oblasti XM, který vám pomůže s tvorbou strategie, mobilizací a akcelerací tak, abyste mohli z každé interakce vytvořit výjimečnou zkušenost.

Zákaznická a zaměstnanecká zkušenost se staly klíčovými prvky obchodní strategie. Vedení společností toto chápe – vnímají zákaznickou a zaměstnaneckou zkušenost jako nejefektivnější způsob, jak získat konkurenční výhodu a vysoce výkonnou pracovní sílu. A přesto je pro řadu společností tento pozitivní dopad zákaznické a zaměstnanecké zkušenosti omezený a úspěch v této oblasti se dostavuje příliš pomalu.

 

Proto AKT a Qualtrics spojily svoje síly. Společně přinášíme nepřekonatelnou kombinaci: špičkové profesionální služby a přední platformu pro řízení zkušeností, což nám umožňuje navrhovat interakce se zákazníky a zaměstnanci a reagovat na ně, abychom mohli plnit očekávání a zvyšovat tak spokojenost a loajalitu – srdcem vašeho podnikání tak budou opravdu lidé!

Náš tým odborníků poskytuje implementacei technologie, řízené služby (managed services) a odborné strategické poradenství – vše s cílem pomoci našim klientům dosahovat lepších výsledků:

 

 • Na míru šité poradenství, které pomáhá vybudovat vysoce výkonné postupy v oblasti řízení zkušenosti
 • Implementace programů všech velikostí, od rychlého spuštění až po vysoce přizpůsobené implementace
 • Modely flexibilních profesionálních služeb pro komplexní správu a optimalizaci projektů


AKT má zkušený certifikovaný tým, který se soustředí na komplexní řešení v oblasti řízení zkušenosti; řada členů našeho týmu úspěšně vedla desítky projektů v oblasti zákaznické a zaměstnanecké zkušenosti: od úvodní strategie a přípravy obchodního případu po implementaci a školení a kompetencí pro provoz. Jako globální partner Qualtrics pomáháme klientům pomocí technologie znovu definovat a přetvořit zkušenost, kterou mají zaměstnanci se společností, kde pracují.

Interní odborníci na CX a EX

Pomáháme klientům dosáhnout výjimečné zákaznické zkušenosti – větší zákaznické věrnosti, tržního podílu a vyšších tržeb – a vynikající zaměstnanecké zkušenosti v podobě vysoce motivovaných zaměstnanců. Tam, kde se obě tyto sféry protnou, získávají naši klienti konkurenční výhodu

Kompletní řešení

Od úvodní přípravy strategie a obchodního případu po implementaci Qualtrics a integrace SAP SuccessFactors, včetně školení a kompetencí pro provoz

250+

konzultantů poskytujících kompletní škálu služeb v oblasti HR, HXM a XM.

NAŠE XM SLUŽBY

Strategie a návrh

Na míru přizpůsobená strategie a poradenství s cílem vybudovat špičkový systém řízení zkušenosti

Implementace Qualtrics

Implementace programů všech velikostí, od rychlého spuštění až po vysoce přizpůsobené implementace

Řízené služby (Managed Services)

Modely flexibilních profesionálních služeb pro komplexní správu a optimalizaci projektů

PŘEDNÍM SPOLEČNOSTEM RADÍME PŘI PLÁNOVÁNÍ A NÁVRHU JEJICH XM PROGRAMŮ – POSILOVÁNÍ ZKUŠENOSTI A ZLEPŠOVÁNÍ VÝSLEDKŮ DÍKY QUALTRICS

Průzkumy zapojení už nestačí: potřebujete strategii pro oblast XM

POJĎME SE BAVIT O STRATEGII A PORADENSTVÍ

Vědět, kde se nacházíte, je prvním krokem k určení, kam směřujete.

Některé společnosti začínají od základů. Jiné hledají cesty, jak obnovit svou stávající strategii řízení zákaznické nebo zaměstnanecké zkušenosti. Žádné dvě společnosti nejsou stejné, takže nasloucháme vám a vaší společnosti, abychom pochopili vaše současné cíle. Jsme jede tým – společně pracujeme na přípravě silné strategie zákaznické a/nebo zaměstnanecké zkušenosti.

AKT poskytuje služby, které pomáhají společnostem hodnotit, plánovat a nasadit zaměstnaneckou/zákaznickou strategii, která je přizpůsobená vašim konkrétním potřebám.

Strategické služby zahrnují:

 • Strategické plánování, vytvoření strategie
 • Mapování cesty zákazníka/zaměstnance
 • Transformaci kultury tak, aby byla zaměřená na zákazníka či zaměstnance
 • Kvantitativní a kvalitativní výzkum a analýzy
 • Příprava obchodního případu
 • Vize zákaznické/zaměstnanecké zkušenosti
 • Identifikace momentů, na kterých záleží
 • Příprava a implementace VOC/VOE programů

Rozsáhlé zkušenosti a odborné znalosti jako podmínka úspěšné implementace

POJĎME SE BAVIT O TECHNICKÉ IMPLEMENTACI

Očekávání na straně zákazníků a zaměstnanců neustále rostou a nic nenasvědčuje tomu, že by v dohledné době měl tento růst zpomalit. To je jedním z důvodů, proč je pro implementaci programů zákaznické/zaměstnanecké zkušenosti klíčové využití technologie.

Jako certifikovaný XM člen partnerské sítě Qualtrics máme kvalifikaci pro samostatně vedené implementace a využití řešení Qualtrics.

AKT si je tohoto trendu vědoma a uzavřela spolupráci s Qualtrics, předním poskytovatelem technologií pro řízení zákaznické/zaměstnanecké zkušenosti. Společně máme potřebné nástroje a zkušenosti, abychom vám pomohli k rychlému rozvoji a k tomu, abyste překonali očekávání svých zákazníků a zaměstnanců.

Náš flexibilní přístup začíná u platforem a informací, které již máte ve své společnosti k dispozici. Na tomto základě budujeme program zpětné vazby od zákazníků / zaměstnanců (VOC/VOE) a platformu, která zajišťuje, že informace získávané od zákazníků/zaměstnanců budou bezpečné, přesné a dostupné jako vysoce účinný nástroj pro rozhodování.

Služby implementace zahrnují:

 • Konfigurace vašich průzkumů a témat
 • Konfigurace akcí a spouštěčů v reálném čase
 • Vývoj vašich dashboardů pro různé role
 • Vytvoření a konfigurace systému reakce na zpětnou vazbu
 • Vytvoření a konfigurace integrací s operačními systémy (CRM/HCM a další)
 • Doporučení osvědčených postupů, jak udržovat a využívat vaši platformu Qualtrics

Od nápadů k rychlejší realizaci – kompetence AKT v oblasti rozvoje schopností

POJĎME SE BAVIT O ROZVOJI SCHOPNOSTÍ

Informace, které vám v rámci zpětné vazby poskytují zákazníci nebo zaměstnanci, jsou zajímavé, podnětné a dokonce přesvědčivé. Ale pokud tato zpětná vazba nevede k akci, je zbytečná. Naši konzultanti pracovali s desítkami společností a dobře známe nesčetné překážky, které stojí v cestě k úspěšné zákaznické a zaměstnanecké zkušenosti. Společně s vámi budeme pracovat na tom, jak se těmto nástrahám vyhnout, a pomůžeme vám docílit toho, aby vaše společnost měla motivované zaměstnance, kteří přijímají změny a mají radost z výsledků, které přináší nová úroveň zaměření na zákazníka/zaměstnance.

Služby rozvoje schopností zahrnují:

 • Otevřené kurzy a na míru šité kurzy na téma zákaznické/zaměstnanecké zkušenosti, inovací, designového myšlení a digitální transformace
 • Workshopy zážitkového učení
 • Konzultace a podpora
×

Thank you! Your request has been process.