The Next Generation Executive

מדוע משתלם להיות דיגיטלי?

במחקר שערכה חברת המחקר Oxford Economics נסקרו למעלה מ- 2,000 מנהלים בכירים ולמעלה מ- 2,000 בעלי תפקיד אחרים, במדינות שונות וב- 21 תעשיות שונות.

מתוך אלפי החברות שנסקרו, זוהתה קבוצה קטנה, כ- 16%, אשר מפגינה מובילות ברורה במימוש טרנספורמציה ארגונית לעידן הדיגיטלי. בהתאמה, זוהו הערכים המוספים שמגיעים עם מימוש אסטרטגיה דיגיטלית כזו.

להורדת האינפוגרפיקה המסכמת את המחקר לחצו כאן >