The Future of Continuous Listening

מהי הכמות הרצויה של סקרי עובדים? מתי זה הופך למעיק ומחמיץ את המטרה? מהי הדרך הנכונה עבור מנהלי משאבי אנוש בארגונים ליישם את המשוב שמתקבל מהסקרים? צפו בסמינר המוקלט >