Re-imagining HR for 2025

לאור השינויים בסביבה הארגונית ובשוק העבודה משאבי אנוש נדרשים לבצע שינויים רדיקליים במיקוד ובאזורי הפעילות שלהם. משאבי אנוש יידרשו לבחון מחדש את הגדרת התפקיד שלהם, את סוג האנשים שמגויסים לגוף משאבי האנוש ואת המבנה הארגוני של הגוף עצמו, על מנת להישאר רלוונטיים כשותפים עסקיים להנהלת הארגון.

להורדת המאמר לחצו כאן >