Continuous Listening – The Future of Employee Voice

אין ספור מאמרים ומחקרים בוצעו בנושא מחוברות עובדים. כולם מציגים קשר ברור בין רמת המחוברות של העובדים לארגון לבין תוצאות עסקיות, עלויות, שביעות רצון לקוחות, ביצועים תפעוליים. על מנת לנהל מחוברות בצורה אפקטיבית, הארגון צריך להגיב לשינויים אלו ולהתמודד עם השפעתם.

להורדת המאמר לחצו כאן >