HR Business Partners: ההבטחה והקשיים העולים במימושה

כיצד מפתחים HR Business Partners אפקטיביים?

המציאות העסקית והכלכלית בשווקים השונים, הכוחות הפועלים בשוק התעסוקה בעשורים האחרונים, וחילופי הדורות במקום העבודה, דוחפים גופי משאבי אנוש לחשוב מחדש על הערך שהם מביאים לארגון.

כיום, יותר מתמיד, צריך גוף משאבי האנוש לא רק לממש את שירותי משאבי האנוש השונים באופן יעיל ואפקטיבי, אלא להוות שותף אפקטיבי להנהלת הארגון במימוש האסטרטגיה הארגונית. HR Business Partners היו אמורים להוות החוליה החשובה ביותר בהבאת הערך ליחידות השונות בארגון, אולם כגודל ההבטחה, כך המורכבות במימושה.

להורדת המאמר לחצו כאן >