שישה עקרונות לתכנון מושכל של צמצומים בארגון

בשל לחצי זמן וחוסר בתכנון מראש, מרבית הארגונים נאלצים לבצע קיצוצים לרוחב הארגון ללא אבחנה. כל מנהל חטיבה נדרש לצמצם אחוז מסוים מהמשרות או מהתקציב. מעט ארגונים שואלים עצמם בצורה מובנית את השאלות האסטרטגיות האמתיות, כדוגמת: מהם המקומות אשר קיצוץ בהם נפגע ביכולת שלנו לצלוח את תקופת המשבר? מהם המקומות אשר אם נקצץ בהם, נפגע דרמטית ביכולת שלנו להתמודד בשוק שלאחר המשבר? איך אנו מוודאים שאנו לא נפרדים מכישרונות העתיד של החברה?