חמישה מפתחות להתמודדות עם גיוסי מסה בעידן של האטה בכלכלה

כיצד לגייס את הטוב ביותר בתוך ריבוי מועמדים?

ההאטה בכלכלה הגלובלית, ובזו בישראל, מביאות איתן שתי תופעות השלובות זו בזו: מחד, ארגונים מגייסים פחות, ומאידך, נתוני אבטלה גבוהים יותר מביאים לכמות גדולה יותר של מועמדים. התוצאה: כמות המועמדים פר משרה גדולה היום מהותית מזו שגופי גיוס נתקלו בה עד לאחרונה. הדברים נכונים פי כמה בגיוסי מסה, בהם צריך גוף הגיוס להתמודד עם מאות ואף אלפי מועמדים.