חמישה מיתוסים שגויים על הערכת בכירים

בחירת האדם הנכון למשימה היא מרכיב מפתח בהצלחת הארגון. איוש המנהיגות הניהולית והמקצועית של הארגון הינה משימה מורכבת אשר מחיר הטעות בה יקר במיוחד. תהליכי הערכה, משמשים ארגונים כאשר הם נדרשים לאייש תפקיד במועמדים מחוץ לארגון, וכאשר הם נדרשים לתכנן תהליכי ניוד, פיתוח וקידום בכירים בתוך הארגון.