ADAMA

כיצד SAP SuccessFactors מאפשרת לאדמה לפעול ב- 45 מדינות כארגון אחד

אדמה עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק חומרים להגנת הצומח. התפתחויות בשווקים המרכזיים של החברה ובעיקר בסין הביאו כמעט להכפלה של מספר המועסקים בחברה, במקביל עברה החברה תהליך עמוק של איחוד 52 חברות בנות עצמאיות, אשר באמצעותן ניהלה את פעילותה בכל רחבי העולם, לכדי ארגון גלובלי אחד עם מותג משותף.

האתגר

אדמה ביקשה ליצור מבנה משאבי אנוש גלובלי, המאפשר תהליכים ותשתיות אחידים בכל העולם, ומבוסס על פלטפורמה אחת שיכולה להתמודד עם הצרכים הנוכחיים והעתידים של משאבי אנוש, ככל שהחברה צומחת.

AKT סייעה לאדמה ליצור מבנה חדשני וגלובלי לארגון משאבי האנוש של החברה, ובמקביל לאפיין, להטמיע וליישם פתרונות SAP SuccessFactors ב- 45 מדינות.

יישום המערכת כלל את פתרון ה- Employee Central, Performance and Goals, Succession Management, Compensation and Recruitment.  צוות AKT גם יצר לוח BI אנליטי אחיד המאפשר מעקב וניטור אחר מדדי ביצוע קריטיים בתחום משאבי האנוש בכלל וביצועי העובדים בפרט.

התוצאה

52

ישויות משפטיות אוחדו לכדי ארגון גלובלי אחד

100%

מכל רשומות העובדים בכל רחבי העולם נמצאות כבר במערכת

10,000+

עשרות אלפי טרנזאקציות מבוצעות במערכת מדי חודש

שקיפות במידע התומכת צמיחה עתידית

גלובליזציה בארגון משאבי האנוש שימש כזרז לשינוי עסקי ברחבי החברה כולה. עם מלוא רשומות עובדים במערכת, לאדמה יש עכשיו מידע מדויק, בזמן אמת, המקיף את כל כח העבודה הגלובלי שלה. זה מאפשר לארגון משאבי האנוש ולכל מחלקה לתכנן את כח העבודה הגלובלי ביעילות רבה יותר, ולייצר סטנדרטיזציה לרוחב הארגון. במקביל, הפלטפורמה הגלובלית מותאמת גם לכל מדינה בהתאם לרגולציה, מגמות, התהליכים הנהוגים והדרישות העסקיות ספציפיות בכל מדינה.

ככל שהחברה צומחת, פתרונות SAP SuccessFactors יאפשרו לנהל בצורה יעילה יותר תהליכי מיזוגים ורכישות, להכניס אנשים חדשים לארגון במהירות ולאפשר אינטגרציה למערכות שכר והטבות בכל העולם.

הגנה על מזון של מיליארדי אנשים היא אתגר הדורש פשטות. אתגר זה צריך להיות מגובה על ידי זהות תאגידית עקבית הנשענת על ידי מערכת משאבי אנוש העולמית. כעת לעובדים של אדמה יש את התהליכים הדרושים להם כדי להפוך את העסק המורכב של פשטות בחקלאות.

 


“אני רואה את SAP SuccessFactors יותר ככלי תרבותי מאשר כלי טכנולוגי. כלי זה דוחף אותנו לחשיבה אחרת – לחיפוש פשטות בכל התהליכים שלנו. עבודה על המערכת יצרה תחושה גדולה יותר של קהילה בארגון “.

אביבית קליין, מנהלת מערכות מידע למשאבי אנוש, אדמה