Εκτελεστική ομάδα

Η ΑΚΤ, ένας παγκόσμιος οργανισμός που εργάζεται με τους πελάτες της για να μεταφέρει το Ανθρώπινο Δυναμικό (HR) των επιχειρήσεων τους στη ψηφιακή εποχή, εποπτεύεται από διακεκριμένους επιστήμονες με μακροχρόνια εμπειρία στον τομέα τους.

Γνωρίστε την διοικητική ομάδα της ΑΚΤ, με αλφαβητική σειρά: