Προσέγγιση Ταλέντου στη Ψηφιακή Εποχή

Στην AKT βλέπουμε μια ενδιαφέρουσα τάση όσον αφορά την ανεύρεση ταλέντου: ενώ η ανεργία συνεχίζει την ανοδική της πορεία ανά το παγκόσμιο, ο αριθμός κενών θέσεων εργασίας για εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό επίσης αυξάνεται.

Εμείς το αποκαλούμε The Big Mismatch (“Η Μεγάλη Ασυμφωνία”).

Διαδικτυακές πλατφόρμες όπως το LinkedIn και το monster.com διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην άμβλυνση αυτής της ανισότητας στην αγορά εργασίας με την προσέλκυση εκατομμυρίων υποψηφίων και την πιο αποτελεσματική καθοδήγηση τους προς ευκαιρίες εργοδότησης που είναι πιο πολύ στα μέτρα τους. Ταυτόχρονα, όμως, αυξάνουν και τη δυσκολία διατήρησης ταλέντου.

Οι διαδικτυακές λίστες θέσεων εργασίας προσφέρουν εύκολη πρόσβαση στις διαθέσιμες θέσεις, καθώς και πολλές λεπτομέρειες για αυτές. Λόγω αυτού, οι πιο παραγωγικοί σας υπαλλήλοι ψάχνουν για τις καλύτερες διαθέσιμες ευκαιρίες διαρκώς.

Η εικόνα της εταιρείας σας σαν εργοδότης επηρεάζεται από τη πραγματικότητα της ψηφιακής εποχής. Αντί της Διευθύνσεως, είναι οι πιθανοί υποψήφιοι και οι υφιστάμενοι υπαλλήλοι αυτοί που καθορίζουν την εξωτερική εικόνα της εταιρείας σας. Με διαδικτυακές πλατφόρμες όπως το Glassdoor και το Vault, οι οποίες παρέχουν κριτικές και πληροφορίες μισθοδοσίας τις οποίες παραχωρούν νυν και πρώην υπαλλήλοι, η άποψη τόσο των υποψηφίων όσο και των υφιστάμενων υπαλλήλων σας για το εργασιακό σας περιβάλλον επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό.

Τότε πώς μπορείτε να προσεγγίσετε και να διατηρήσετε ταλαντούχο προσωπικό στη ψηφιακή εποχή?

Στην AKT σας βοηθούμε να εκμεταλλευτείτε τους διαθέσιμους τρόπους τόσο για καλύτερη προσέγγιση υπαλλήλων όσο και για διασφάλιση της εικόνας σας σαν εργοδότης. Σας δείχνουμε τους τρόπους με τους οποίους να εφαρμόσετε νέες μεθόδους απόκτησης και διατήρησης ταλέντου, και πως να εκμεταλλευτείτε τις καλύτερες ψηφιακές πλατφόρμες για να πετύχετε τα πιο πάνω.