Τα Δεδομένα και η Ανάλυση τους

Περισσότερο από ποτέ άλλοτε, οι επικεφαλής εταιρειών περιμένουν από τους ειδικούς στον τομέα του HR να παρέχουν πληροφορίες για τους υπαλλήλους βασισμένες σε δεδομένα.

Μαζικά δεδομένα (Big Data). Μείωση εξόδων. Κινητικότητα. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένα εξελιγμένο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) αναγνωρίζει την προοπτική που έχει η ανάλυση δεδομένων. Έτσι, ερμηνεύει σωστά τα δεδομένα και δρα αναλόγως.

Πέραν των διαδικασιών HR που μπορούν να αξιολογηθούν μέσω αυτής της ανάλυσης, υπάρχει και η ευκαιρία να χρησιμοποιηθούν αυτά τα αποτελέσματα για τη βελτίωση της λειτουργείας της εταιρείας. Για να γίνει αυτό, το HR σας θα πρέπει να εφαρμόσει τεχνικές μαζικών δεδομένων, αλγόριθμους πρόβλεψης και μοντέλα ανάλυσης, και να χρησιμοποιεί τη βαθύτερη επιχειρηματική γνώση για να βρίσκει λύσεις στις ανάγκες της εταιρείας.

Πώς επιτυγχάνεται η αποτελεσματική χρήση δεδομένων?

Με την αποδεδειγμένη ειδίκευση της AKT στην επιστήμη δεδομένων, σε συνδυασμό με την ικανότητα μας στην παροχή υπηρεσιών HR και τις πρωτοποριακές δυνατότητες μας στη ψηφιακή τεχνολογία, στην AKT είμαστε σε ιδανική θέση να σας βοηθήσουμε να αναπτύξετε και να εκμεταλλευτείτε αναλύσεις HR οι οποίες να διασυνδέουν την απόδοση του εργατικού σας δυναμικού με την μελλοντική απόδοση της εταιρείας.