Ο Ρόλος του HR στη Ψηφιακή Εποχή

Η ψηφιακή τεχνολογία εξελίσσεται διαρκώς με ασύλληπτη ταχύτητα διαταράσσοντας ολόκληρους τομείς κι αλλάζοντας τον ευρύτερο εργασιακό χώρο. Από τα πρωτοφανή επιχειρηματικά και οργανωτικά μοντέλα σε ένα νέο, πιο εφήμερο εργατικό προσωπικό, η ψηφιακή τεχνολογία έχει επίσης αλλάξει και ιστορικά παραδοσιακές σχέσεις μεταξύ εργοδότη και εργοδοτουμένου.

Στην AKT πιστεύουμε ότι με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας, δημιουργούνται τεράστιες προοπτικές για το Ανθρώπινο Δυναμικό (HR) της κάθε επιχείρησης. Οι νέες εξελίξεις στα κοινωνικά δίκτυα, οι δυνατότητες ανάλυσης δεδομένων και οι τεχνολογίες Cloud αναβαθμίζουν την εμπειρία τόσο του υπαλλήλου, όσο και του υποψήφιου υπαλλήλου. Ταυτόχρονα, μια εταιρεία μπορεί να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο αποκτά και διατηρεί ταλαντούχο προσωπικό, να βρίσκει κενά στις δεξιότητες του και να βοηθά τους εργαζομένους της να εκπαιδεύουν τους εαυτούς τους, επιτυγχάνοντας την καλύτερη δυνατή απόδοση τους.

Σήμερα, το HR διακατέχεται από 2 επιτακτικές ανάγκες:

  1. 1. Το HR μπορεί να αναδιαμορφώσει την επαφή που έχει ένας υπάλληλος με τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες HR μέσω νέων ψηφιακών εφαρμογών που βελτιώνουν την παροχή και την αποτελεσματικότητα αυτών των υπηρεσιών.
  2. Το HR πρέπει να είναι σε θέση να βοηθήσει τόσο τη Διεύθυνση όσο και τους υπαλλήλους να αναπτύξουν έναν πιο ψηφιακό τρόπο σκέψης όσον αφορά τη διαχείριση και την προσέγγιση της αλλαγής

Πώς μπορεί το παραδοσιακό HR να εισέλθει ομαλά στη ψηφιακή εποχή?

Στόχος μας εδώ στην AKT είναι να σας βοηθήσουμε να επαναπροσδιορίσετε τον ρόλο του Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) και την εμπειρία που έχουν οι εργαζόμενοι σας στη ψηφιακή εποχή, μέσω της εφαρμογής βέλτιστων διαδικτυακών εργαλείων και εφαρμογών.