Η Ψηφιακή Εποχή Είναι Εδώ!

Η ψηφιακή μεταμόρφωση της αγοράς αλλάζει το εργασιακό περιβάλλον.

Με τον ίδιο τρόπο που το προσωπικό αλλάζει σε συνάρτηση με μια πιο τεχνολογικά ανεπτυγμένη κουλτούρα, το ίδιο οφείλουν να πράξουν και οι μηχανισμοί Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) όσον αφορά την πρόσληψη, διαχείριση και διατήρηση ταλέντων.