Στρατηγικές Διαχείρισης Ταλέντου στη Ψηφιακή Εποχή

 

Στην ΑΚΤ βοηθούμε τους πελάτες μας, προσφέροντας τους καλύτερους τρόπους, τόσο για καλύτερη προσέγγιση των υπαλλήλων όσο και για τη διασφάλιση της εικόνας σας σαν εργοδότης. Σας δείχνουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να εφαρμόσετε νέες μεθόδους απόκτησης και διατήρησης ταλέντου, και να εκμεταλλευτείτε τις καλύτερες ψηφιακές πλατφόρμες για να πετύχετε τα πιο πάνω.

Σας βοηθούμε να αναπτύξετε στρατηγικές ταλέντου κατάλληλες για τη ψηφιακή εποχή, όπως και να δημιουργήσετε εφικτούς στόχους με βάση τα δυνατά σημεία, τις ανάγκες και το περιβάλλον της εταιρείας σας. Επίσης, βοηθούμε στη καλύτερη διαμόρφωση των ωφελημάτων που προσφέρετε σαν εργοδότης, με βάση τις ανάγκες του ταλαντούχου προσωπικού του σήμερα.

Πέρα από την κάλυψη των άμεσων αναγκών πρόσληψης και σχεδιασμού διαδοχής, σας βοηθούμε στη δημιουργία ενός ψηφιακού σχεδίου διαχείρισης ταλέντου που να υποστηρίζει τα κύρια και πιο ανταγωνιστικά σημεία του οργανισμού σας και να διαμορφώνει πρακτικές ταλέντου, όπως είναι η ανάπτυξη, η ανταλλαγή, η ανταμοιβή και η αναγνώριση.