Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιακού HR

Το εργατικό δυναμικό σας αναζητά μία απλή και αποτελεσματική επαφή με τις διάφορες υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού (HR). Το τί θεωρείται σήμερα αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών HR έχει αλλάξει. Η ΑΚΤ μπορεί να βοηθήσει.

Εργαζόμαστε μαζί σας για να δημιουργήσουμε μία απλή, άμεση κι έξυπνη εμπειρία χρήστη. Ο σχεδιασμός των διαδικασιών γίνεται από την οπτική γωνία του εργαζόμενου σε μια προσπάθεια να εμπλουτιστούν οι διαδικασίες HR με τη λογική μειωμένης προσπάθειας (low-effort thinking) σε συνδυασμό με εργαλεία μέτρησης αποτελεσμάτων.

Οι ειδικοί μας μπορούν να σας βοηθήσουν:

  • Να βελτιώσετε την παροχή υπηρεσιών HR και να αυξήσετε την ικανοποίηση των εργαζομένων σας,
  • Να εφαρμόσετε τις βέλτιστες πρακτικές HR που συνεισφέρουν στις διαδικασίες πρόσληψης κι ελαχιστοποιούν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη διατήρηση και τη συμμόρφωση του εργατικού σας δυναμικού ανά το παγκόσμιο,
  • Να αναβαθμίσετε ή να μετατρέψετε εντελώς τα υφιστάμενα μοντέλα παροχής HR, όπως και τη δομή και τις διαδικασίες του οργανισμού σας, για να προσαρμοστείτε καλύτερα στη ψηφιακή εποχή,
  • Να αναπτύξετε και να εφαρμόσετε τις σωστές τεχνολογίες HR, και
  • Να υποστηρίξετε τη ψηφιακή σας πρωτοβουλία για το HR σας.