Εργαστήρια Ψηφιακού Ανθρώπινου Δυναμικού

Τα ψηφιακά εργαστήρια της ΑΚΤ προσφέρουν προσαρμοσμένη ανάπτυξη δομοστοιχείων (modules), βοηθώντας έτσι τους πελάτες μας σε όλες τις ανάγκες του Ανθρώπινου Δυναμικού τους.

Παρέχουμε μια ολοκληρωμένη υπηρεσία ανάπτυξης ψηφιακών εφαρμογών HR που συμπεριλαμβάνει τη χρήση, τον σχεδιασμό UX/UI, τη δημιουργία κώδικα, τη διαχείριση έργων και τη διασφάλιση ποιότητας. Συνδυάζουμε την ειδίκευση μας στον τομέα του HR με την ικανότητα μας για γρήγορη κατασκευή πρωτοτύπων έτσι ώστε να σας παρέχουμε αποτελεσματικές εφαρμογές HR.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • Σχεδιασμό Χρήσης και Εμπειρίας: Κατανοούμε τις διαδικασίες και τα προγράμματα του Ανθρώπινου Δυναμικού σας και σας βοηθούμε να καθορίσετε εφαρμογές που θα δώσουν λύση σε βασικές προκλήσεις. Το HR σας πλέον λειτουργεί στη ψηφιακή εποχή.
  • Ταχεία ψηφιοποίηση: Δημιουργούμε διαδικτυακές και φορητές λύσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα

Η πείρα μας με την πλατφόρμα SAP Hana Cloud, την ανοικτή πλατφόρμα της SAP για την ανάπτυξη σύγχρονων επιχειρησιακών εφαρμογών Cloud, μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε καινοτόμες εφαρμογές που βελτιστοποιούν την λειτουργικότητα της λύσης SAP SuccessFactors Employee Central και των λύσεων ταλέντου.