Χτίζοντας το Ψηφιακά Οργανωμένο Ανθρώπινο Δυναμικό

Βοηθούμε τους πελάτες μας να εισάγουν το Ανθρώπινο Δυναμικό (HR)
τους στη ψηφιακή εποχή, να ευθυγραμμιστούν με επιτακτικές
ανάγκες στρατηγικής και να διαχειριστούν αυτές τις αλλαγές.

Χτίζοντας το Ψηφιακά Οργανωμένο Ανθρώπινο Δυναμικό

Βοηθούμε τους πελάτες μας να εισάγουν το Ανθρώπινο Δυναμικό (HR)
τους στη ψηφιακή εποχή, να ευθυγραμμιστούν με επιτακτικές
ανάγκες στρατηγικής και να διαχειριστούν αυτές τις αλλαγές.

How We Help Clients

SAP® SuccessFactors®

Οι υπηρεσίες μας γύρω από το SAP SuccessFactors αξιοποιούν τόσο την τεχνογνωσία μας στον κλάδο του HR όσο και διάφορες τεχνολογικές καινοτομίες για να βοηθήσουν στην εφαρμογή των λύσεων SAP SuccessFactors και άλλων παρεμφερών HR Cloud λύσεων.

Εργαστήρια Ψηφιακού Ανθρώπινου Δυναμικού

Οι υπηρεσίες μας για την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών κατά παραγγελία σας δίνουν την δυνατότητα να εφαρμόσετε στρατηγικές HR με περισσότερη ακρίβεια.

Στρατηγικές Διαχείρισης Ταλέντου στη Ψηφιακή Εποχή

Σας βοηθούμε να διαχειριστείτε καλύτερα την επαφή σας με τους εργαζομένους σας και να διαφυλάξετε την ταυτότητα σας σαν εργοδότης, να βρίσκετε και να διατηρείτε ταλαντούχο προσωπικό και να αξιοποιήσετε τις πιο σύγχρονες ψηφιακές πλατφόρμες για να πετύχετε τα πιο πάνω.

Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιακού HR

Οι ειδικοί μας εργάζονται μαζί σας για την αποτελεσματική αξιολόγηση και αναδιοργάνωση διαδικασιών, τακτικών και τεχνολογιών HR, προσαρμόζοντας τις στη ψηφιακή εποχή.

Δεδομένα και Αναλύσεις Ανθρώπινου Δυναμικού

Οι ειδικοί μας εφαρμόζουν τεχνικές μαζικών δεδομένων, δημιουργούν αλγόριθμους πρόβλεψης και μοντέλα ανάλυσης, και χρησιμοποιούν την επιχειρηματική τους γνώση για να προσφέρουν λύσεις στις ανάγκες της εταιρείας σας.