Prohlášení o ochraně soukromí

Toto prohlášení, aktualizované s ohledem na GDPR a v tomto smyslu účinné od 25. května 2018, je naším prohlášením o ochraně soukromí pro globální síť našich firem poskytujících odborné služby a jejich přidružených subjektů.

Zde popisujeme postupy, které dodržujeme, abychom respektovali soukromí všech návštěvníků tohoto webu. V AKT jsme se zaměřili na uplatňování spravedlivých zásad práce s informacemi, které jsou navrženy tak, aby chránily vaše soukromí. Domníváme se, že všichni těží z volného toku informací, když jsou tyto informace shromažďovány a používány zodpovědně.

Máte-li dotazy nebo pocit, že vaše obavy nejsou řešeny v našem prohlášení o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás.

Sběr, použití, zveřejnění, výběr

Pro použití našich stránek se nevyžaduje registrace. Pokud jste pouze návštěvníkem aktglobal.com, nesbíráme o vás žádné osobní údaje, s výjimkou omezeného rozsahu pomocí souborů cookie a obecných dat používaných nástrojem Google Analytics, včetně:

  • vaše IP adresa
  • typ a verze prohlížeče
  • URL, které vás přivedlo na naše stránky
  • vámi navštívené stránky a použité funkce
  • čas strávený na našich stránkách a vámi navštívené odkazy
  • datum a čas vaší návštěvy
  • další statistické údaje

Osobní údaje

Za určitých okolností se můžete rozhodnout zaregistrovat, abyste se stali příjemci aktualit, které AKT rozesílá zájemcům.

V těchto případech může AKT kontaktovat registrované, aby je pozvalo na speciální akce, poskytlo jim informace o našich službách, publikacích a produktech, otevřených pracovních pozicích a za účelem předání dalších informací.

Informace shromážděné při registraci jsou chráněny technologií šifrování v běžném standardu pro komunikaci po internetu. Můžete si například zvolit registraci za účelem: e-mailových upozornění, zájmu o práci pro společnost AKT, webcastů, průzkumů, obchodních jednání, potvrzení účasti na událostech a/nebo registrace účasti na události.

Osobní údaje, které shromažďujeme pro výše uvedené účely obsahují, ale nejsou omezeny na: vaše jméno, e-mailová adresa, zaměstnavatel, funkce, země působnosti a telefonní číslo.

Citlivé osobní údaje

Společnost AKT úmyslně neshromažďuje žádné citlivé informace prostřednictvím těchto stránek, pokud to není zákonem požadováno (například při náboru). Citlivé osobní informace zahrnují rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo jiné přesvědčení, členství v odborových organizacích, fyzické nebo duševní zdraví, sexuální orientaci, rejstřík trestů a v některých případech čísla sociálního zabezpečení nebo finanční informace. Společnost AKT pracuje na ochraně důvěrnosti a zabezpečení takových informací, které získává v průběhu podnikání. Přístup k takovým informacím je omezen a existují zásady a postupy, jejichž cílem je chránit informace před ztrátou, zneužitím a neoprávněným zveřejněním.

Zveřejnění

AKT nezveřejní osobní údaje žádným třetím osobám. Společnost AKT neshromažďuje ani nezpracovává osobní údaje nebo informace získané touto stránkou za účelem šíření nebo prodeje externím stranám, za účelem marketingu pro spotřebitele nebo poštovních zásilek jménem třetích stran.

Cookies

Stránky aktglobal.com a/nebo kterékoli z jejích sekcí mohou používat cookies. “Cookie” je technologie, která umožňuje našim stránkám ukládat určité informace používané pouze našimi stránkami (“identifikátor”) ve vašem prohlížeči. Cookies se nepoužívají k určení totožnosti osoby, která právě navštěvuje aktglobal.com. Pomáhají nám sledovat návštěvnost našich stránek, a určovat preferovanou lokalitu a jazyk uživatele, abychom jej mohli nasměrovat na správnou domovskou stránku.

Cookies mají i jiné využití. V sekci „Thouhgt Leadership“ se používají k přihlášení pro účastníky, kteří si při registraci zvolili funkci automatického přihlášení. Soubory cookie se také používají k tomu, aby zabránily účastníkům hlasování více než jednou. Pokud nechcete přijímat soubory cookie od společnosti aktglobal.com, máte možnost nastavit prohlížeč, aby vás informoval, až obdržíte soubor cookies. Pak se můžete rozhodnout, zda jej přijmete nebo ne. Mějte však na paměti, že pokud zakážete soubory cookie ve vašem prohlížeči, nebudete moci plně využívat funkce sekce „Thouhgt Leadership“ – například automatické přihlášení a jiné personalizované funkce.

Děti

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů není vytvořeno pro použití dětmi. Chápeme důležitost ochrany informací o dětech, zejména v on-line prostředí, a vědomě nesbíráme ani neudržujeme informace o dětech.

Odhlášení odběru

Společnost AKT vám nabízí možnost volby ohledně shromažďování a využívání vašich osobních informací. Pokud jste se zaregistrovali jako příjemci aktualit z AKT a nechcete přijímat další e-maily, navštivte prosím naši stránku pro odhlášení v rámci registrační sekce.

Uchovávání

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k naplnění výše uvedeného účelu, jestliže delší uchování není uloženo nebo umožněno zákonem, či jinak nutné pro naplnění legislativních povinností. Informace mohou být nadále uchováno v kopiích vytvořených pro účely zálohování a zachování obchodních vztahů.

Přístup k vaším osobním údajům

Respektujeme vaše právo přístupu k vaším osobním údajům. K vašim osobním údajům můžete přistupovat, aktualizovat a upravovat je, nebo je z našich systémů odstranit na základě zaslání žádosti na e-mailovou adresu info@aktglobal.com. Pro ochranu vašeho soukromí a bezpečnosti podnikneme před úpravou nebo odstraněním vašich osobních údajů přiměřené kroky pro ověření vaší identity.

Další informace

Další informace nad rámec tohoto prohlášení naleznete v našem právním prohlášení.