Role HR v digitálním věku

Digitální technologie se vyvíjí ohromující rychlostí, zásadně mění celá odvětví a přetváří pracovní místa a náplň práce, vytváří zcela nové obchodní modely, přináší mladší a odlišnou pracovní sílu a mění zažité vztahy zaměstnance a zaměstnavatele.

AKT věří, že digitální transformace přináší pro HR velké výzvy a příležitosti. Nový vývoj v oblasti sociálních, mobilních, analytických a cloudových technologií zlepšuje vnímání zaměstnanců a kandidátů a poskytuje společnostem schopnost a podklady pro lepší získávání, zapojení a udržení talentovaných zaměstnanců. Dále pak umožňuje včas zpozorovat mezery v dovednostech, pomoci zaměstnancům v sebevzdělávání a dosažení lepší celkové výkonnosti.

Dvě přikázání pro dnešní HR:

  1. HR může zcela změnit způsob, jak zaměstnanci vnímají HR procesy a HR útvar jako takový. Cestou jsou nové digitální platformy a aplikace, které vylepšují způsob poskytování a efektivitu personálních služeb.
  2. HR musí pomáhat svým manažerům a zaměstnancům přijímat digitalizaci, digitální způsob vedení, organizace a řízení změny.

Jak se vám daří přenést HR do digitálního věku?

Cílem AKT je pomoci vám v digitálním věku změnit vaši zažitou představu o roli HR a vnímání HR zaměstnanci. Také vám pomůžeme pro tento cíl využít ty správné on-line nástroje a aplikace.