Poskytování HR služeb v digitálním věku

Snadnost použití je v digitálním věku velmi důležitá. To platí pro on-line zákazníky stejně jako pro vaše zaměstnance. Zejména pak pro zaměstnance narozené na přelomu tisíciletí a ještě mladší, z tzv. internetové generace.

Vezměme si příklad z on-line spotřebitelských společností. Funkci vašeho HR je nezbytné pro vaše zaměstnance zjednodušit stejným způsobem. Společnosti jako Amazon, eBay, Zappos a další on-line prodejci usnadňují svým zákazníkům vyhledávání tak, aby mohli co nejrychleji dokončit požadovanou operaci.
Střediska služeb pro zákazníky těchto prodejců jsou také zpravidla dobře hodnocená, protože pracovníci zákaznického servisu jsou hodnoceni na základě spokojenosti zákazníka, spíše než na základě rychlosti ukončení hovoru nebo objemu prodeje.

Koncept známý jako „low-effort customer experience“ vytváří a poskytuje snadný zákaznický servis, který je zaměřený na potřeby zákazníka, a nikoli na nákladovou efektivitu. A toto low-effort myšlení, vycházející ze zákaznických center, může být i příležitostí pro vaše HR. Vaši zaměstnanci očekávají jednoduché a intuitivní on-line interakce s HR službami.

 

Jak zjednodušujete poskytování vašich HR služeb?

AKT s vámi bude pracovat na tom, aby byly vašimi zaměstnanci a kandidáty vnímány HR služby jako snadno dostupné, rychlé a inteligentní. Navrhujeme HR procesy z pohledu zaměstnance a nepodřizujeme se procesu roztříštěnému mezi podnikovými rolemi, interními a externími poskytovateli služeb. Dále také vštěpujeme do vaší organizace low-effort koncept myšlení a digitální mentalitu, spolu s nástroji na měření výsledků.