Digitalizace je všude

Digitální transformace přetváří pracovní prostředí.

Jak se zaměstnanci mění v souladu s digitální kulturou, HR musí změnit způsob, jakým získat, řídit a udržet talentované zaměstnance.

Role HR v digitálním věku

Více než 7 miliard mobilních zařízení po celém světě je odpovědno za více než 40% veškerého internetového provozu. Avšak méně než 20 procent firem nasazuje svá HR řešení tak, aby byla dostupná pomocí mobilních aplikací.

Jaká je role HR v digitálním věku?

Poskytování HR služeb v digitálním věku

Snadné používání je v digitálním věku požadována všemi on-line uživateli, mezi ně nepochybně patří i vaši zaměstnanci.

Jak poskytovat personální služby v digitálním věku?

Získávání talentů v digitálním věku

V dnešní době je mnohem náročnější zaujmout a udržet talentovaná zaměstnance, než tomu bylo v minulosti. On-line nástroje pro řízení zaměstnanců hrají v této nové HR realitě zásadní roli.

Jak personalisté řídí získávání talentů v digitálním věku?

O datech a analýzách

Více než kdy dříve manažeři očekávají, že personalisté budou poskytovat informace založené na datech. Zatímco digitální a Big Data technologie dosáhly významných pokroků, stále zde zůstává mezera v dovednostech a schopnostech.

Jak mohou personalisté lépe využívat personální data a jejich analýzy pro zlepšení vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem?

Role HR v digitálním věku

Více než 7 miliard mobilních zařízení po celém světě je odpovědno za více než 40% veškerého internetového provozu. Avšak méně než 20 procent firem nasazuje svá HR řešení tak, aby byla dostupná pomocí mobilních aplikací.

Jaká je role HR v digitálním věku?

Poskytování HR služeb v digitálním věku

Snadné používání je v digitálním věku požadována všemi on-line uživateli, mezi ně nepochybně patří i vaši zaměstnanci.

Jak poskytovat personální služby v digitálním věku?

Získávání talentů v digitálním věku

V dnešní době je mnohem náročnější zaujmout a udržet talentovaná zaměstnance, než tomu bylo v minulosti. On-line nástroje pro řízení zaměstnanců hrají v této nové HR realitě zásadní roli.

Jak personalisté řídí získávání talentů v digitálním věku?

O datech a analýzách

Více než kdy dříve manažeři očekávají, že personalisté budou poskytovat informace založené na datech. Zatímco digitální a Big Data technologie dosáhly významných pokroků, stále zde zůstává mezera v dovednostech a schopnostech.

Jak mohou personalisté lépe využívat personální data a jejich analýzy pro zlepšení vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem?