Digitalizace je všude

Digitální transformace přetváří pracovní prostředí.

Jak se zaměstnanci mění v souladu s digitální kulturou, HR musí změnit způsob, jakým získat, řídit a udržet talentované zaměstnance.