SAPIENS

Pojištění bezproblémového růstu s řešením SAP SuccessFactors

Sapiens je přední globální společností nabízející softwarová řešení pro pojišťovnictví. V současnosti probíhá rozšíření jejího zaměření na širší odvětví finančních služeb. V posledních 30-ti letech je lídrem v oblasti softwarových řešení pro pojišťovnictví s mnoha prokazatelnými úspěchy. Nedávno přesáhl počet jejich zaměstnanců hranici 1.000 a plánován je nárůst na dvojnásobek.

Cíl

Cílem bylo vytvoření adekvátní podpory růstu pracovní síly pomocí vhodného HR informačního systému a infrastruktury.

Společnosti Sapiens jsme pomohli vytvořit jednotné HR procesy založené na osvědčených postupech v rychle rostoucích společnostech a implementovat řešení SAP SuccessFactors. Součástí implementace byly následující moduly řešení SAP SuccessFactors: Employee Central (core HR) a Recruiting (nábor). Následovat budou: Learning (vzdělávání) a Performance and Goals (cíle a hodnocení).

Přínosy

100%
zaměstnaneckých dat v jednotném systému
DODRŽENÍ
ambiciózního harmonogramu implementace Employee Central
ROZŠÍŘENÍ
o další moduly po úspěšném nasazení

 

Měřitelné výsledky, které podporují stálý růst

Globalizace a sjednocení HR posloužilo ve společnosti Sapiens jako katalyzátor růstu. Díky datům o všech zaměstnancích uloženým v jednotném systému je získávání potřebných informací o zaměstnancích a pracovní síle přesnější a rychlejší. To umožňuje HR i ostatním oddělením těžit z výhod globálního plánování a řízení pracovních sil, efektivního získávání nových talentovaných zaměstnanců, standardizované organizační struktury, jednotných pracovních pozic, odměňovacích schémat a zaměstnaneckých záznamů. Zároveň jednotná globální platforma poskytuje dostatečnou flexibilitu pro lokalizaci a umožňuje společnosti plnit specifické business požadavky v jednotlivých zemích po celém světě.

Při dalším růstu společnosti zajistí řešení SAP SuccessFactors hladkou adaptaci budoucích požadavků.