NETAFIM

Zvýšení transparentnosti všech HR aktivit s řešením SAP SuccessFactors

 

Netafim je vedoucí společností v oblasti kapkových a mikro závlahových technologií. Pěstitelé využívají její produkty pro zvýšení výnosů plodin při nejnižší možné spotřebě toho nejcennějšího přírodního zdroje – vody. Rozsáhlé a dále se rozšiřující geografické zastoupení společnosti si vynutilo lepší způsob řízení lidského kapitálu.

Cíl

Společnost Netafim požadovala řešení pro globální řízení lidského kapitálu, které by pokrývalo veškerá data týkající se pracovní síly a lidského kapitálu. Dále pak sjednocení SAP i non-SAP uživatelů a možnost lokalizace bez lokálního IT vývoje.

AKT pomohlo společnosti Netafim implementovat řešení SAP SuccessFactors Employee Central v 31 zemích. Součástí implementace byly i další moduly řešení SAP SuccessFactors: Performance and Goals (cíle a hodnocení), Learning (vzdělávání) a Compensation (odměňování).

Přínosy

90%
zapojení do hodnocení výkonu
100%
zaměstnaneckých dat v jednotném systému za 4 měsíce
95%
podíl dokončených hodnocení
90%
snížení telefonických hovorů v průběhu hodnotícího cyklu
2
měsíce na dokončení celého cyklu hodnocení výkonu
29
právních subjektů v jednotném HR systému

 

Ve všech zemích mluvíme jednotným HR jazykem

Jednotná platforma pro HR procesy a zaměstnanecká data přináší jednotnější firemní kulturu. Například termíny “dočasný” a “sezónní” byly dříve používány ve společnosti Netafim zaměnitelně. Řešení SAP SuccessFactors Employee Central umožnilo definovat jednotné jmenné konvence napříč celou společností. Tato standardizace umožnila společnosti ve všech zemích používat pro adaptaci nově nastupujících zaměstnanců jednotného průvodce.

Navíc integrované řešení SAP SuccessFactors snižuje manuální práci s lidským kapitálem a usnadňuje tak život manažerům, což jim umožňuje více se zaměřit důležité úkoly při dosahování obchodních cílů.