ČSOB, KBC

Implementace systému na komplexní řízení vzdělávání

Československá obchodní banka, a.s. (ČSOB), působí jako univerzální banka v České republice. Byla založena státem v roce 1964 jako banka pro poskytování služeb v oblasti financování zahraničního obchodu a volnoměnových operací s působností na československém trhu. V červnu 1999 byla privatizována – jejím majoritním vlastníkem (od roku 2007 jediným) se stala belgická KBC Bank, která je 100% dceřinou společností mezinárodní bankopojišťovací skupiny KBC Group. ČSOB nabízí širokou škálu bankovních produktů a služeb všem klientským segmentům.

Cíl

Společnost ČSOB nutně potřebovala sjednotit rozsáhlou agendu vzdělávání a různých forem školení, zvýšit efektivitu jeho lepším zacílením a s tím související odpovídající nastavení procesů pro řízení vzdělávání napříč skupinou. Systém měl nahradit komplikovanou kontrolu nákladů na vzdělávání evidovanou v MS Excel a vyřešit potřebu dostatečné systémové podpory.

Banka si vybrala řešení SuccessFactors Learning, které umožnilo vyřešit výše uvedené problémy.

Přínosy

Jednotný systém
vzdělávání pro celou organizaci
Zvýšení efektivity
a zacílení vzdělávání
Kontrola a úspora
nákladů na vzdělávání
Automatizace
přiřazování povinných, periodicky se opakujících školení
Reportávání a analýzy
dat o vzdělávání
Systémová podpora
pro nominaci, realizaci a vyhodnocení vzdělávání
 

 
Implementace řešení byla původně plánovaná pro ČSOB v České republice, nicméně v průběhu projektu se pro nasazení modulu SuccessFactors Learning rozhodla i její mateřská společnost KBC v Belgii a z přínosů řešení tak těží obě společnosti.