ADAMA

Pěstování semen jednotné korporátní identity s řešením SAP SuccessFactors Employee Central

ADAMA je rychle rostoucí společností nabízející řešení pro ochranu rostlin. Jejím cílem je zjednodušit zemědělcům složité podnikání tím, že nabízí agrochemické produkty, které podporují lepší plánování a větší jistotu výnosů. Nové příležitosti pro jejich podnikání v oblasti agrochemie v Číně vedly k více než zdvojnásobení počtu jejích zaměstnanců. Současně společnost Adama učinila strategický krok k sjednocení svých 50 značek do jedné globální značky.

Cíl

Cílem společnosti Adama byla globalizace a modernizace oblasti lidských zdrojů, založená na jednotných procesech a infrastruktuře. Dále pak vybudování integrované platformy, která při růstu společnosti dokáže zvládnout současné i budoucí potřeby HR.

Společnosti Adama jsme pomohli globalizovat její HR procesy a implementovat řešení SAP SuccessFactors napříč 45 zeměmi její působnosti. Součástí implementace byly následující moduly řešení SAP SuccessFactors: Employee Central (core HR), Performance and Goals (cíle a hodnocení), Succession Management (nástupnictví), Compensation (odměňování) a Recruiting (nábor). Náš tým také vytvořil jednotný analytický panel, který umožňuje sledování a měření kritických ukazatelů výkonu zaměstnanců a HR.

Přínosy

52
právních subjektů v jednotném HR systému
95%
všech zaměstnaneckých dat přeneseno do systému
10,000+
HR transakcí

 

Měřitelné výsledky, které podporují budoucí růst

Globalizace HR posloužila jako katalyzátor pro business transformaci v celé společnosti. Díky 95% všech zaměstnaneckých dat již přenesených do jednotného systému má společnost Adama nyní k dispozici přesné informace o pracovní síle v reálném čase. To umožňuje HR i ostatním oddělením těžit z výhod globálního plánování a řízení pracovních sil, standardizované organizační struktury, jednotných pracovních pozic, odměňovacích schémat a zaměstnaneckých záznamů. Zároveň jednotná globální platforma poskytuje dostatečnou flexibilitu pro lokalizaci a umožňuje společnosti plnit specifické business požadavky v jednotlivých zemích po celém světě.

Při dalším růstu společnosti pomůže řešení SAP SuccessFactors zajistit plynulé začlenění budoucích akvizic a v případě potřeby i integrovat řešení pro mzdy.

Nasycení miliard lidí je výzvou, která vyžaduje zjednodušení. S podporou důsledné korporátní identity společnosti získané pomocí globálního personálního systému mají zaměstnanci společnosti Adama k dispozici procesy, které potřebují pro zjednodušení složitého podnikání v oboru zemědělství.