V této náročné době bychom Vás chtěli ujistit, že všechny týmy AKT Global, tedy i tým AKT Czech Republic, budou i nadále poskytovat služby poradenství v oblasti lidských zdrojů a implementace řešení SAP Cloud.

Jako společnost specializující se na poradenství v oblasti toho nejdůležitějšího aktiva, kterým jsou lidé, si jsme vědomi výzev, jež s sebou krize koronaviru přináší. V obecné rovině se jedná o výzvy organizační / obchodní, v té konkrétní pak výzvy související s řízením zaměstnanců. Jsme tu, abychom Vám pomohli těmto výzvám čelit.

Prvořadé je pro nás zdraví a schopnost správného rozhodování našich zákazníků a členů našeho globálního týmu. Každý člen týmu AKT nyní pracuje z bezpečí svého domova se všemi nástroji potřebnými k zajištění vysoké úrovně produktivity. Naše týmy jsou v pravidelném kontaktu s našimi zákazníky, aby mohli pokračovat nejen v rozdělané práci, ale aby jim pomáhaly v situaci, kdy je třeba rychle jednat a přizpůsobit práci daným okolnostem.

Náš firemní model je model postavený na osvědčených a prověřených postupech flexibilní spolupráce lokálních i globálních (tedy vzdálených) týmů. Jsme proto již z principu naší organizační struktury a formy spolupráce nastaveni optimálním způsobem, abychom i v této situaci podporovali naše zákazníky. AKT, bez ohledu na geografii a požadavky zákazníka, dokáže zajistit návaznost poskytování služeb na základě úzké virtuální spolupráce a členové našeho týmu k tomu mají potřebné dovednosti i nástroje.

Přejeme zdraví vám i vašim nejbližším.

About AKT View

At AKT, we pride ourselves in being technologically innovative and thought leaders. Our blog offers fresh ideas and insights on digital HR from our global experts, to help you keep ahead of the curve.

Latest Posts

Sign up for updates

Categories