V rámci skupiny AKT a jejích přidružených členských zemí jsme v souvislosti se změnami v zákoně EU o ochraně údajů (obecné nařízení o ochraně údajů nebo GDPR) provedli jsme řadu aktualizací našich postupů a dohod tak, abychom byli v souladu s tímto nařízením.

GDPR Privacy Statement

Podrobnější informace naleznete v aktualizovaném Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Tyto změny jsou účinné od 25. května 2018.

GDPR

About AKT View

At AKT, we pride ourselves in being technologically innovative and thought leaders. Our blog offers fresh ideas and insights on digital HR from our global experts, to help you keep ahead of the curve.

Latest Posts

Sign up for updates

Categories