Αυτό που μας κάνει να ξεχωρίζουμε.

Η ΑΚΤ είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός, όπου εκατοντάδες αφοσιωμένοι επαγγελματίες συνεργάζονται για να μετατρέψουν το HR στην ψηφιακή εποχή.

Our Leadership Team